Lørenskog turlag er stiftet

Leder i Lørenskog Turlag - Vidar Thorsvik sammen med Daglig Leder i DNT Oslo og Omegn Henning Hoff Wikborg og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang
Leder i Lørenskog Turlag - Vidar Thorsvik sammen med Daglig Leder i DNT Oslo og Omegn Henning Hoff Wikborg og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang Foto: Jon Christopher Knudsen

Kvelden var endelig kommet da Lørenskog skulle få sitt eget turlag. Og det var det mange som ville bidra til. Hele 180 personer møtte opp i kommunestyresalen og ble ønsket velkommen av ordfører Ragnhild Bergheim. 

Allerede over 30 min før møtet skulle starte begynte det å strømme inn folk til Lørenskog Rådhus og stiftelsesmøtet for Lørenskog Turlag. Et anslag på 50-100 mennesker ble gjort til skamme da hele 180 personer dukket opp for å være med på begivenheten. Møtet ble åpnet med en video av Østmarkas mange muligheter (se nederst).

Ordføreren åpnet møtet

Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune understreket hvordan kommunen hele tiden jobbet med infrastrukturen, men at kommunen ikke kunne ta med folk på tur. - Det må LØRENSKOG TURLAG hjelpe til med, understreket hun i sin åpningstale. Kommunen hadde for anledningen stilt kommunestyresalen til disposisjon for arrangementet.

Lokale turlag er viktig

Møtet ble ledet av Daglig Leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, som snakket varmt om hvordan de lokale turlagene utgjør ryggraden i DNT. Han fortalte hvordan man ikke har klart å få til lokale turlag i Oslo, men at Akershus har en stor bredde med slike turlag som gjør en uvurderlig innsats i sine lokalmiljøer.

DNT Generalsekretær - velkommen i familien

Generalsekretæren i DNT Dag Terje Solvang var også tilstede med en hilsen til turfolket. Han ønsket alle i salen og det nye turlaget velkommen i familien med de over 300 000 medlemmene som DNT har over hele landet. Han understreket viktigheten av å inkludere alle og utfordret lokallaget til å tenke stort mht etablering av hytter og nye muligheter for turer.


Nytt interim styre valgt

Møtet støttet DNT Oslo og Omegn sin innstilling til nytt styre som presenterte seg i en kort hilserunde. Disse vil sitte til senest mars 2020 hvor normal generalforsamling vil bli holdt. Oversikt over styremedlemmer finnes under Om Oss - Styret