Nærtur fra skanse til skanse

Nærtur fra Ekerud med litt historisk sus
Nærtur fra Ekerud med litt historisk sus Foto: Anne Berit Johnsen

Turen på dagtid på tirsdag gikk fra Ekerud med litt historisk sus. Denne flotte gjengen hadde nemlig som mål å gå fra skanse til skanse, Bakås Skanser ved Ellingsrud, hvor Karl XII og hans soldater ble stoppet i 1716.

Tolv deltakere og en firbeint hadde møtt frem da Lørenskog Turlag hadde Aktiv i 100 tur denne flotte tirsdagen. Under kyndig ledelse av turlederne Laila Dahle, Vidar Jensen og Anne Berit Johnsen la man i vei de ca 8 km til Bakås skanser (3) ved Ellingsrud. Stoppestedene ved skanse nr 1 i en hundremeterskog, skanse nr 2 i friområde mellom blokkene og skanse nr 3 litt inn i Østmarka, ble behørig besøkt og rast avholdt ved skanse nr. 2. 

Skanseen var en del av et forsvarsverk (festningsverk) etablert på begynnelsen av 1700-tallet rundt hovedstaden. Bakås skanse var i kamp i 1716, da Karl XII angrep Norge under Den store Nordiske krig og gikk mot Christiania. Den 14. mars 1716 ble skansen angrepet, men holdt stillingen, og svenskene måtte trekke seg tilbake. En annen rute mot hovedstaden ble valgt. Svenskene kom til Christiania, beleiret byen, men klarte ikke å innta Akershus festning.

I dag kan kun rester av festningsverket ses. Dagen i dag var varm og fin, noe som var uvant for de fleste. Tilbakemeldingene var positive og det virket som om alle hygget seg de drøyt 3 timene turen varte.

Nærtur til Skansene ved Ellingsrud
Nærtur til Skansene ved Ellingsrud Foto: Anne Berit Johnsen