Turlaget søker hyttetilsyn 

Bernt og Selma får mye turglede av å være tilsyn på DNT hytte.
Bernt og Selma får mye turglede av å være tilsyn på DNT hytte. Foto: Lin Einarsdotter Olsen

Lyst å få mange fine turer i Østmarka og samtidig bidra i DNT? Lørenskog Turlag søker deg som vil være hyttetilsyn for våre hytter på Fiskelausa og ved Røyrivann.

Lørenskog Turlag, et turlag i DNT Oslo og Omegn, jobber kontinuerlig med å utvide tilbudet i Østmarka. I 2019 har vi overtatt en eksisterende hytte fra Vannverket som ble rustet opp og gjort tilgjengelig til bruk av alle medlemmer sommer/høst 2019. Vi opplever sterk vekst i bruken av hyttene både ved Fiskelausa og de to andre hyttene våre, Røyrivannskoia og Stallen. Derfor søker vi flere som kan være hyttetilsyn til disse hyttene.

Arbeidsoppgaver

Tilsynet på hyttene til DNT Oslo og Omegn har, som navnet tilsier, tilsyn med hytta. Det betyr at de besøker hytta regelmessig for å se at alt er i orden. Beholdningen av stearinlys, fyrstikker, dopapir, vaskemidler og andre forbruksartikler sjekkes og suppleres om nødvendig. Hyttegjestene skal vaske etter seg selv, men en gang i halvåret er storrengjøring nødvendig. Det er det tilsynet som sørger for, gjerne med dugnadshjelp. Det skal alltid være tilgang på rene kluter og håndklær, og laken og putevar må vaskes med jevne mellomrom. Ved til fyring, og gass til kokeapparater skaffes av tilsynet. Tilsynet tømmer utedoen ved behov. En del enklere vedlikehold av hyttene gjøres av tilsynet, gjerne ved hjelp av dugnadsfolk.

Godtgjørelse

Hyttetilsynet får ikke lønn for jobben, men kan benytte alle de ubetjente hyttene i marka sammen med samboer/ektefelle/turvenn gratis så lenge de ikke fortrenger andre gjester. Dessuten dekkes alle kostnader hyttetilsynet har ved utøvelse av jobben, i tillegg til kjøregodtgjøring med kr 3,50 pr. km.

Organisering

Som hyttetilsyn i Østmarka inngår du i en større gruppe i regi av DNT Oslo og Omegn sentralt som har 80 engasjerte hyttetilsyn fordelt på 28 ubetjente hytter.  To ansatte i DNT Oslo og Omegn jobber med drift og vedlikehold av hyttene, og du vil være i jevnlig kontakt med disse i arbeidet som tilsyn på hytta. Du blir invitert på to fellesmøter i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata eller på en av hyttene i Marka. Der møtes vi for å utveksle informasjon og erfaringer og for å drøfte ulike utfordringer. I tillegg har du tett kontakt med lokallaget i Lørenskog som jobber med de nye hyttene tilknyttet Østmarka og Lørenskog.

Kontaktpersoner

Ta kontakt med styreleder i Lørenskog Turlag for mer informasjon:

Vidar Thorsvik +47 958 59 191

Ønske om å bidra på andre områder i Lørenskog Turlag? Registrer deg som frivillig.