Liten hytte med stort hjerte

Bli kjent med Lørenskog Turlag sin nye hytte ved Fiskelausa mellom Mønevann og Drettvann i Østmarka.  I løpet av sommer og høst blir nok et lavterskel tilbud realisert takket være høyt lokalt engasjement og frivillighet.

Allerede under stiftelsesmøtet i januar kom raskt opp ønske fra flere av de 1800 medlemmene i Lørenskog om at det var behov for flere DNT hytter i marka som var tilgengelig for alle. DNT sin Generalsekretær, Dag Terje Klarp Solvang, var en av dem som oppfordret det nye turlagsstyret til å tenke stort. Og styret i turlaget tok utfordringen og kontaktet Losby Bruk. - Etter flere forespørsler til noen av de som disponerer eller eier eiendommer i vårt nedslagsområde kom vi i kontakt med Ulf Engebråten i Nedre Romerike Vannverk som tente på ideen om at det kunne bli en hytte tilgjengelig for allmenheten, forteller styreleder Vidar Thorsvik. - Engebråten har ført saken videre internt i NRV og vært en positiv ressurs for oss i dette prosjektet.

HYTTEOVERTAKELSE UMIDDELBART

Avtalen er delt i flere deler der DNT overtar bruksretten til en eksisterende hytte umiddelbart. Som en del av prosessen med at NRV ikke skal bruke vannene i nærheten som drikkevann lenger er Lørenskog kommune i dialog om å overta ansvaret for totalt 10 dammer i marka. NRV trenger dermed ikke hverken hytta eller vannhuset som nå overføres til Lørenskog Turlag.

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang, holdt et engasjert innlegg under stiftelsen av Lørenskog Turlag og oppfordret turlaget til å tenke stort.
Generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang, holdt et engasjert innlegg under stiftelsen av Lørenskog Turlag og oppfordret turlaget til å tenke stort. Foto: Jon Christopher Knudsen

TILGJENGELIG HYTTE

- Vi går nå i gang med dugnadsarbeid for å få hytta klar til å kunne bookes på DNT sine nettsider, forteller Thorsvik. Hytta vil ha 2 soverom med 2 senger hver pluss sovesofa i stua og babyseng for de som trenger det. – Dette er en svært tilgjengelig hytte, ideelt for barnefamilier og andre som må komme seg frem på hjul til å besøke hytta da det er god skogsvei helt frem til døra, forteller han. Den nye hytten har innlagt strøm, mens vann hentes i vannet rett ved. - Vi skal prøve så godt vi kan å tilrettelegge for enkelt friluftsliv og gjøre det enklere for barn og bevegelseshemmede å få seg et fint opphold i marka, sier han.

DUGNADSHELP TRENGS

Den Norske Turistforening er kjent for å realisere store prosjekter gjennom dugnadsinnsats, og aktivitetene i Lørenskog er intet unntak. -For å få til alt dette trenger vi både dugnadshjelp og bidrag fra enkeltpersoner og firmaer, så her er det bare å ta kontakt med turlaget vårt for å få meningsfulle oppgaver tilknyttet hytteprosjektet, sier Thorsvik. Han tenker da på både tjenester, penger og varer av alle slag for å få båt på vannet, madrasser i sengene, møbler i stua og benker på tunet. - Hytta allerede har standard DNT lås og er tilgjengelig for en titt innom hvis du er forbi, smiler han fornøyd.

HYTTETILSYN SØKES

En av de mer populære dugnadsoppgavene i DNT systemet er hyttetilsyn. Da får man ansvar for å følge opp en av de mange koselige hyttene DNT disponerer og gjennom dette mange hyggelige turer gjennom året. - Lørenskog Turlag trenger flere hyttetilsyn som kan ta et ekstra ansvar for at ting er på stell når gjestene kommer. Normalt er det 3-4 personer som deler ansvaret seg imellom og innkaller til dugnader og enkle oppgaver tilknyttet driften av hytta. Her får man god støtte og opplæring så dette kan alle med noen timer i måneden til overs klare, forteller Thorsvik

SPENNENDE NESTE FASE

Del to av prosjektet vil det ta litt mer tid å realisere. Thorsvik opplyser at vannhuset slik det er i dag må igjennom en større ombygging for å kunne motta overnattingsgjester. - Her må vi rett og slett bygge alt på nytt inni hytta da det kun består av et stort rom, forteller han. Men det er stort nok til å kunne romme en hel skoleklasse eller barnehage som vil på en fin nærtur når dette blir ferdig.

Interessert i å delta? Registrer deg som frivillig eller kontakt Lørenskog Turlag (lorenskogturlag@dntoslo.no):

Styreleder Vidar Thorsvik 95859191

Styresekretær Håvard Larsen 93081013

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Jon Christopher Knudsen 93033599

Dugnadsleder hytte Bjørn Rønold 97538661

FAKTA OM LØRENSKOG TURLAG: Turlaget ble stiftet 10.januar 2019 og inngår i DNT Oslo og Omegn. Turlaget har omlag 1800 medlemmer som hører til i Lørenskog og 25 aktive turledere hvor 20 av de utdannet i år. Bare i løpet av våren har turlaget arrangert 18 nærturer som er åpne for alle. Høsten 2019 planlegges mer enn 46 nærturer. Lørenskog Turlag er 100% frivillig og har siden oppstarten i Januar 2019 hatt mer enn 8.000 deltagertimer.