Turlaget vinner frivillighetspris

Vidar Thorsvik mottok frivillighetsprisen 2020 på vegne av Lørenskog Turlag
Vidar Thorsvik mottok frivillighetsprisen 2020 på vegne av Lørenskog Turlag Foto: Lørenskog Kommune

- Spesielt i år hvor vi ser så mange gode kandidater til frivillighetsprisen, synes vi det var ekstra hyggelig å vinne frivilighetsprisen i Lørenskog, forteller leder Vidar Thorsvik

Denne uken gikk Lørenskog Digitale Frivillighetskonferanse sin digitale frivillighetskonferanse av stabelen og under denne fikk Lørenskog Turlag tildelt frivilighetsprisen 2020. 

Lørenskogs frivillighetspris tildeles en person, en gruppe eller en lokal organisasjon som har utmerket seg ved fremragende frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for Lørenskogsamfunnet. Årets tema og grunnlag for prisen har vært koronapandemien.

I år var det ni flotte, verdige kandidater som kjempet om prisen, og avgjørelsen var ikke lett, skal vi tro komiteen som har jobbet med dette. Kandidatene har utmerket seg på ulike måter med stor verdi for dem som har hatt glede av det.

Turlaget for gode tilbakemeldinger fordi vi var raskt i gang med aktiviteter igjen etter nedstengingen i vår og tilbyr per i dag fire ukentlige turaktiviteter for ulike målgrupper. Dessuten er en trilleturgruppe for nybakte foreldre og et tilbud for ungdom etablert i år. Dette hadde ikke vært mulig uten svært god frivillig organisering utført av mange aktive medlemmer.

- Å være frivillig er en stor glede, sier Thorsvik. I sin takketale ble både det gode samarbeidet med kommunen og grunneiere nevnt. Men størst takk gikk likevel til de frivillige. - Jeg er kjempe imponert over våre turledere som er ute i all slags vær og bringer folk trygt frem, våre hyttepassere som besøker hyttene flere fanger i uken og alle de som legger ned dugnadsyimer på stirydding, merking, arrangementer og kurs. I det hele tatt hele vår frivilliggruppe deler vi denne prisen med.

Lørenskog Turlag får et diplom og 15 000 kr til et selvvalgt ideelt formål. Vinneren er valgt av Lørenskog frivillighetsråd som håper prisen inspirerer både kommunen og andre foreninger til å opprettholde og tilpasse aktiviteter så langt det lar seg gjøre i en krisetid.

Lørenskog frivillighetsråd har vektlagt omfanget av den frivillige innsatsen og betydningen den har hatt for mange. Frivillighetsrådet sier i sin begrunnelse:

Årets vinner er en nyetablert forening i Lørenskog som i løpet av kort tid har fått et høyt antall medlemmer. Foreningen tilbyr fire ukentlige aktiviteter. Et par av disse er åpne for alle  man trenger ikke å være medlem for å delta.

Etter nedstengingen i vår var foreningen blant de første til å starte opp igjen før sommerferien. Etter sommerferien var alle faste aktiviteter i gang, og pågår fortsatt. Dette hadde ikke vært mulig uten svært god frivillig organisering utført av mange aktive medlemmer.

I løpet av pandemien har foreningen også etablert nye tilbud: ett for nybakte foreldre og ett for ungdom  drevet av ungdom.

Lørenskog frivillighetsråd er imponert over innsatsen som er lagt ned. Foreningens aktiviteter betyr mye for mange som setter pris på å være sammen med andre, særlig i en utfordrende tid.

Vi ser også at vinneren har klart å tilpasse sine tilbud til ulike målgrupper, og dermed skapt fellesskap for ulike innbyggere. Foreningen verdsettes av både nyinnflyttede småbarnsforeldre og eldre med behov for tilpasning, så vel som andre som liker å bevege seg utendørs.