STOR INTERESSE FOR Friluftsskolen 2021

Friluftsskolen 2021 er populært
Friluftsskolen 2021 er populært Foto: Haakon Sundbø, Haakon Sundbø

Flere hundre barn meldte sin interesse for Lørenskogs første Friluftsskole som DNT Lørenskog Turlag arrangerer sommeren 2021. - Vi har som mål at vi denne sommeren skal gi jenter og gutter gode opplevenser ute, og vil selvfølgelig ta de hensyn som må tas i forhold til smittevern, forteller Vidar Thorsvik. Hele 75 barn er nå valgt ut til de 3 uke arrangementene.

- Losby kommer til å være vårt utgangspunkt denne uken, forteller Leder for Barnas Turlag Lørenskog - Annette Skillingsås. Det vil også være mulig å møtes ved Sørlihavna og sykle sammen til Losby.  Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Friluftsskolen i Lørenskog er gratis og forbeholdt barn bosatt i kommunen da dette er et samarbeid mellom Lørenskog Turlag vog Lørenskog Kommune. 

Praktisk
-Friluftsskolen arrangeres på dagtid i 5 dager.
-En friluftsskoledag varer fra kl. 9 til 15. -Det er 25 plasser til rådighet hver uke. Da arrangementet er gratis vil arrangør plukke ut deltagere utifra kjønn og alder slik at vi får en fin miks av glade barn innenfor aldersgruppen og bosted i kommunen. Påmeldingen vil derfor ikke bli bekreftet før etter påmeldingsfristens utløp. 

Obligatoriske tema
-Allemannsrett og ferdselskultur
-Kartforståelse
-Raste- og leirplass
-Tur eller ekspedisjon
-Aktiviteter

I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

-Bruk av kniv, øks og sag
-Padling
-Bading og vannaktiviteter
-Topptur
-Besøke SNØ

Påmeldingsfristen var 12. mai og det tas nå ikke opp flere deltakere for 2021:

https://lorenskog.dntoslo.no/aktiviteter/132090/895631/