Kan du hjelpe under Årets viktigste søndagstur?

TV-Aksjonsdagen søndag 24. oktober
TV-Aksjonsdagen søndag 24. oktober Foto: Jimmy Linus

Lørenskog Turlag støtter årets TV-aksjon gjennom å stille med to frivillige som skal bidra på Kjenn samfunnshus (ved Kjenn skole), som er aksjonens hovedbase i år. Kan du avse tiden fra 14 til 19 på søndag og stille som kontaktperson på Kjenn samfunnshus kl. 14.00 for å dele ut bøsser? Ta kontakt med lorenskogturlag@dnt.no

Det skal deles ut bøsser fra samfunnssalen på Kjenn samfunnshus (ved Kjenn skole), som er aksjonens hovedbase i år. Bøssebærerne kommer for å hente bøsser fra kl.15.30. Aksjonen starter kl.16.00. Den enkelte områdeansvarlige/frivillige fra DNT er ferdig når siste bøssebærer er inne mellom Kl. 18.30 og 19.00. Ingen skal begynne innsamling før kl. 16.00 – dette er det viktig å informere bøssebærerne om.

DNT Lørenskog sine frivillige som deltar som områdeansvarlige får tildelt hvert sitt bord i samfunnssalen, merket med organisasjonens navn og navn på tildelt område. Nødvendig materiell finner dere klargjort der. De fleste har 2 områdeansvarlige ved hvert bord, mens noen av dere stiller med noen flere. Områdeansvarlig sender ut bøssebærere, med kart og bøsser, etter hvert som de kommer. Husk å gi beskjed om at de må returnere innen 18.30! Bøssene står i esker ved bordet og er påklistret nummerert bøssedekor.

Du kan lese mer om beskrivelsen for arrangementet her.